اخبار

کنگو برگزار نشست سالانه 2017 در 14 ژانویه 2018 در هتل شرایتونKangge Meter Box جلسه سالانه خود را در هتل Sheraton با موضوع "همیشه قلب خود را پیشرو، قدم بزنید" در تاریخ 14 ژانویه 2018 برگزار شد. Huweu گروه Tengen، رئیس Ruichun الکتریک آقای Xiaobin چن، رئیس Taimu الکتریک آقای Xiaoquan ژائو و تمام کارگران Kangge Electric در جلسه شرکت کردند.

康格年会报道jpg_Page1.jpg


康格年会报道jpg_Page2.jpg


康格年会报道jpg_Page3.jpg

康格年会报道jpg_Page4.jpg

康格年会报道jpg_Page5.jpg


اخبار مرتبط