اخبار

فایبر گلاس تقویت عملکرد بسیار عالی در جعبه پلاستیکی مترآن منحصر به فرد از عملکرد، راه حل چوب کسب و کار، و کسب و کار فولاد و پیری، آسان جعبه پلاستیکی متر و آسان خوردگی و عایق جنس ضعیف و هاردی فقیر، و بازدارنده فقیر، جنس و عمر کوتاه لکه جعبه متر زمین از عملکرد پیچیده مطلق از مهر و موم شده عملکرد ضد آب و عملکرد ضد خوردگی و ضد سرقت عملکرد الکتریکی است و هرگز مورد نیاز پایه خط, ظاهر زیبا ، قفل و مهر و موم امنیت گرامی است، زندگی در فضای باز می تواند تا 40 سال بالا Weifang صفحه طراحی داخلی 60 سال بالاتر قدرت 1N.m، دیگر متر فلزی پلاستیکی بی نظیر از جعبه است.